Turó dels camps de Can Teixidor o Carretera d'Igualada a Òdena
Òdena

  Anoia
  Carretera C-37, Km. 68
  Emplaçament
  En els vessants i al capdamunt d'un turó situat just enfront de Can Teixidor

  Coordenades:

  41.60169
  1.63637
  386365
  4606452
  Número de fitxa
  08143 - 293
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Ibèric
  Estat de conservació
  Dolent
  Camps de conreu
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 3014
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08142A01500003
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  El jaciment es localitza a banda i banda de la carretera d'Igualada a Òdena, a l'inici d'una corba i a uns 500 metres abans d'entrar al poble d'Òdena. Pocs anys abans de la realització de la Carta Arqueològica l'any 1984, encara es conservaven en aquest indret les restes d'un forn (relativament modern) que fou destruït per les obres d'ampliació de la carretera. La concentració més forta és al costat dret de la carretera, en uns camps de conreu en una àrea d'uns 200 metres de diàmetre. A prop del lloc hi passa el torrent d'Òdena. És una zona molt argilosa, prop del torrent d'Òdena, on no s'hi ha localitzat cap tipus d'estructura.
  Cal remarcar l'absència de ceràmica romana. D'entre les ceràmiques aparegudes cal destacar un primer grup compost per ceràmiques ibèriques i púniques (vores de grans gerres de pasta bicolor de perfil globular; fragment d'àmfora de tipus púnic, estriada, de pasta color groc palla; fragments d'olla de ceràmica ibèrica feta a mà decorada -un tros- amb un cordó horitzontal amb incisions; vora plana de ceràmica ibèrica gris monocroma, fragments i nansa d'àmfores ibèriques de pastes bicolors, fragment de gerreta bitroncocònica amb l'arrencada d'una nansa, de parets més gruixudes que la grisa emporitana). L'altre gran grup el formen les ceràmiques grises altmedievals, com la vora d'un plat o tapadora d'entre d'altres. En superfície també es recolliren fragments de grans gerres d'emmagatzematge o dolia.
  El 1991 l'equip redactor de la revisió de la Carta Arqueològica va constatar com les obres d'accés a l'autovia Igualada-Martorell havien destruït gran part del jaciment, sobretot al sector esquerre on es construí el vial d'accés a l'autovia restant només un petit sector que es situa en el cim d'un petit turó que hi ha a la dreta de la carretera, a on es localitzen gran quantitat de fragments d'oxidada ibèrica, pertanyents, la seva gran majoria, a àmfores del tipus Mañà B-3 i peces globulars. En el vessant oest d'aquest mateix turó s'han recollit alguns fragments informes de gris medieval.
  L'abril de 2012 l'equip redactor de l'Inventari del Patrimoni encara va poder trobar al lloc representats tots els tipus ceràmics anteriorment relacionats.

  El jaciment va ser descobert el 1971 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). Just abans de la redacció de la Carta Arqueològica, el 1984, encara es conservaven les restes d'un forn d'època moderna que va ser destruït poc després a causa de l'ampliació dels vials d'accés a Òdena. La revisió del 1991 va constatar que la urbanització viària motivada per les obres de l'autovia A2 havia mutilat considerablement l'extensió del jaciment, reduint-lo a un petit sector situat al capdamunt del turó que domina els camps de cereals de Can Teixidor.