Els Plans de Sant Quintí Montclar

Berguedà
Enclavament de Sant Quintí de Montclar
Des del trencall de la carretera BV-4131 que condueix a l'enclavament de Sant Quintí.
08130-92
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000100300DG05C0001PS
María del Agua Cortés Elía

Conjunt format per la masia amb un cos primigeni al que s'han adossat cossos de diferents èpoques que l'han engrandit, i un conjunt de coberts per a les tasques agrícoles. La casa és de planta rectangular, coberta amb teulada a doble vessant de teula àrab, amb ràfec i carener paral·lel a la façana principal que s'obre a migdia. Té planta baixa, pis i golfes sota teulada. La teulada es va aixecar els darrers temps amb tres filades de maó que s'ha deixat vist. El cos originari ocupa tres quartes parts del total del conjunt, ja que la casa va ser ampliada afegint un nou cos de maó per la banda de ponent que manté la mateixa alçada i amplades de l'edifici original. La part més antiga és de paredat irregular amb cantoneres i marcs de finestres de pedra tallada, en part encara conserva fragments d'arrebossat de calç. El cos afegit a la façana de tramuntana i que amplia la casa, està fet de blocs de formigó i de factura relativament recent pel tipus de material, ocupa la part central de la façana. A la façana de llevant hi ha altre cos afegit a la banda de llevant que és un estable i pallissa; i altre cos adossat a la façana de migdia al costat de la porta, de planta baixa i carener de la teulada perpendicular a la casa. La façana principal actualment presenta la porta al centre, amb brancals i llinda de pedra, tot i que originàriament estava ubicada a un costat, tres finestres al pis (dues de la part antiga), i tres obertures a les golfes (una a la part antiga). Al voltant de la casa hi ha diversos estables i construccions annexes d'ús agropecuari de diferents èpoques i que han transformat visiblement el conjunt que està envoltat de camps de conreu.

S'accedeix des del trencall de la carretera BV-4131 que condueix a l'enclavament de Sant Quintí, transcorregut un quilòmetre prendre el camí de l'esquerra que porta als Plans de Sant
Quintí.

La casa es troba dins l'enclavament de Sant Quintí, amb l'església documentada des del segle XI, l'any 1020, en una venda feta per Guinedella a un tal Ramon, d'un alou al terme del castell d'Avià, al lloc de Clarà, citant com un dels límits d'aquest alou l'església de Sant Quintí (et de meride ad ipsa eclesia sancti Quintini) (AA.VV., 1985: 320). Segons consta al cadastre actual de Montclar, la data de construcció de la casa és 1780, i l'estructura visible ens mostra un edifici d'aquesta època o poc anterior. No s'ha trobat més documentació sobre la casa.

AA.DD. (1985) Catalunya Romànica. El Berguedà. Volum XII. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona.