El Vinyers Avinyó

  Bages
  Sta. Eugènia de Relat
  700 m al sud-oest de Sant Marçal de Relat

  Coordenades:

  41.90942
  1.991
  416318
  4640212
  08012-354
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII
  Bo
  Legal
  BCIL, DOGC (08-11-1989)
  si, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 00000000000000
  Marc Cucurella Pinilla

  Masia documentada des del segle XVI que consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té una superfície aproximada de 1392 m2. La coberta és de dues vessants que fan el desguàs a les façanes laterals. L'acabat exterior és de maçoneria de pedra vista amb restes d'arremolinat, amb arrebossat i pintura actuals a la façana principal i una lateral. S'observa un element estructural de reforç de fonamentació a la façana lateral dreta. Hi ha galeries a la façana principal, tres nivells de pòrtics en vertical i els horitzontals disminueixen de cinc a tres amb l'alçada. S'observen intervencions de diferents èpoques, conservant la volumetría original i finestres emmarcades amb pedra carejada. Hi ha dues tines utilitzades com cisternes de recol·lecció d'aigües pluvials i un tanc d'aigua de reserva. Té baluard, una capella i diferents edificis complementaris: dues pallisses i coberts. Se situa en un entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc. Destaquen les sis llindes amb inscripcions que hi ha a tot l'edifici: la més antiga és l'exterior que representa un sol i una lluna però que no està datada malgrat la seva espectacularitat artística. Igualment hi ha altres cinc llindes: dues al menjador principal de "1692" i "1707"; a l'exterior, al voltant de la primera, hi ha dues llindes més modernes que denoten la renovació de part de l'edifici: "1801" i "1867". Finalment, al pati que donava a l'accés original, trobem la inscripció en un llindar de "1719", que dóna a les corts.

  La Masia del Vinyers ha format part sempre de la parròquia de Sant Marçal que fou cedida a finals del segle X al monestir de Ripoll pels propietaris d'aquestes terres, els senyors de Lluçà. La masia és esmentada l'any 1553 en el Fogatge com un dels masos que formaven part de la parròquia de Sant Marçal (Lo Mas Vinyes).

  - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (08-11-1989), núm. 1216, Generalitat de Catalunya, Barcelona
  - HERMS, Atilà (1929). Geografia Comarcana. Avinyó, a "Butlletí del Centre Excursionista Comarca del Bages", Manresa.
  - ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER i ALÓS, Llorenç (coord.). Història del Bages, vol. I, Ed. Parcir, Manresa.
  - PIÑERO, Jordi (1996). "El Vinyés (Avinyó)" a FERRER Alós, Llorenç. Masies i cases senyorials del Bages, Angle Editorial, Manresa.
  - TRESERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.