El Vilar de l'Espunyola
L'Espunyola

  Berguedà
  A la zona de Sants Metges
  Emplaçament
  Trobarem la pista que ens hi porta al km 137 de la C-26.

  Coordenades:

  42.05723
  1.77302
  398475
  4656859
  Número de fitxa
  08078 - 118
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Estat de conservació
  Dolent
  Hi ha molt poca informació sobre el jaciment.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA., núm.15283
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08077A006000020000HH
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Al costat de la casa del Vilar de Sants Metges, per sota el camí d'accés, en el vessant de llevant hi ha una placa allargada de roca sorrenca que presenta diferents solcs i forats naturals i es creu que potser algun d'antròpic. A la base d'aquesta roca hi ha una feixa de conreu. Al lloc s'hi van localitzar una extensa mostra de fragments ceràmics, d'enre els quals un ampli grup de ceràmica d'època medieval que es remunta fins al segle IX. Aquesta prospecció es va realitzar en el marc d'un projecte d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona dut a terme entre els anys 1997 i 2001 i referent a l'"Evolució del poblament a la plana central del Berguedà des de l'època Baiximperial romana fins l'Alta Edat Mitjana". Arran de la prospecció es va interpretar el lloc com un possible lloc d'hàbitat rupestre, ubicat a redós de la placa de roca, i que hauria perdurat almenys des d'entorn al segle IX fins al canvi d'ubicació de la nova masia a sobre el turó, cap al segle XVI.

  A molt poca distància de la ubicació del jaciment hi ha la casa del Vilar de Sants Metges. La denominació de la masia com a el Vilar dels Sants Metges, es deu a que a ponent de la casa, just en la carena que queda en paral·lel per aquest costat, és la zona on es creu que hi havia hagut l'antiga església de Sants Metges.
  Tot i que l'aparença exterior de la casa no ens permeti assenyalar una estructura arquitectònica d'origen baix-medieval, no podem descartar que part de la seva estructura es correspongui a aquest període o si més no, que es trobi assentada sobre una construcció amb aquest origen. Ja que les notícies referides al Vilar es remunten com a mínim al segle XVI, en el fogatge de 1553 hi consta "En Vilar de Castel Sera"dins el lloc de "Castell Cera, Capolat, Lo Cint i Parrochias Abjacents".