El Rec
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Emplaçament
  A banda i banda de la riera de Rafamans, en el seu curs mitjà.
  96

  Coordenades:

  41.4128
  1.96274
  413311
  4585103
  Número de fitxa
  08905 - 55
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1856
  Estat de conservació
  Regular
  Hi ha trams on es conserva la construcció original en bon estat, mentre que en altres aquesta ha estat substituïda per canalitzacions modernes, sovint soterrades.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Comunitat de Regants de la Palma de Cervelló
  Autoria de la fitxa
  Josep Anton Pérez

  Canal per a fornir d'aigua els horts situats a migdia del nucli de la Palma. Es capta l'aigua superficial de la riera de Rafamans a la resclosa de cal Sereno, des d'on, soterrada, s'inicia el seu traçat per la banda esquerra d'aquesta. Uns 200 m aigües avall el canal es desdobla. d'una banda, continua soterrat paral·lel al curs fluvial per la banda esquerra i, per l'altra, travessa la riera per seguir també en paral·lel pel costat dret. Si bé originalment l'aigua creuava la riera per un pont-aqüeducte del que només en queda la fonamentació, ara la creua per una canalització moderna. El rec del costat dret és el que es conserva en millor estat i el que presenta estructures més interessants, des del punt de vista constructiu. Així, un cop travessada la riera, el canal pren forma d'un interessant aqüeducte d'uns 80 m de longitud. Aquest s'eleva més d'un metre sobre una zona d'horta amb una combinació d'arcades d'aproximadament 120 cm de llum i impostes superposades. Damunt d'aquesta construcció l'aigua discorre per una canalització a cel obert construïda amb maons. l'aqüeducte, aigües avall, va perdent alçada fins que el rec passa a ser a ran de terra, lleugerament elevat sobre aquest. El rec disposa també de ponts-aqüeducte amb els que salva el curs de torrents i, en alguns casos, s'ha modificat la topografia del terreny per fer-lo passar. Aquesta construcció, que més endavant també està soterrada, arriba, per la banda dreta de la riera de Rafamans, i després d'uns 350 m de recorregut, als "horts de l'Altra Banda", passats els quals l'aigua sobrant retorna a la riera. Per la banda esquerra, però recorre encara uns 800 m fins al final del seu recorregut, on també torna a la riera, per alimentar els "horts de la Riera".

  A la Palma hi ha una Comunitat de Regants, constituïda l'any 1856, que aprofita aigua superficial de la riera de Rafamans mitjançant una resclosa (la resclosa de cal Sereno), que hi ha aigües amunt del nucli urbà. El volum de captació autoritzat, segons el registre de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), són 8 l/s. l'aigua es destina al reg dels horts familiars que hi ha al poble, situats tan al marge esquerre com al marge dret de la riera. La majoria d'ells tenen basses d'aigua i sobreeixidors que retornen els excedents a la riera.

  SAURÍ, J.M.; LARRIBA, A. (dir.) (2001): Diagnosi dels espais naturals de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat). Barcelona: Diputació de Barcelona. Inèdit. p. 5.