El Raurell
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí del Raurell
  Emplaçament
  Poc després del km. 19 de la ctra BV-5301

  Coordenades:

  41.781391899928
  2.385142414276
  448905
  4625687
  Número de fitxa
  08137 - 101
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001907200DG42F0001AR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  El Raurell és una masia del segle XVII que va ser ampliada al segle XIX. És un edifici construït aprofitant el desnivell natural del terreny i de planta irregular, format per diversos volums superposats. El que s'identifica com a més antic és el de migdia, on hi ha un finestral amb incisió conopial del segle XVII. El volum principal és de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Presenta només tres obertures a la façana, totes amb llinda de fusta i el portal amb brancals ceràmics. A la part posterior hi ha un tercer volum que és superior en alçada i té la coberta a un sol vessant que desaigua a la part posterior. El tractament exterior dels murs és de restes d'arrebossat de morter de calç. Al costat de la casa hi ha la pallissa de dos nivells, amb la part de dalt on s'hi guardava la palla i la part de baix pel bestiar.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  PAGÈS, M. (2016). Retrats del Montseny: Fesomies de la terra. Anglès: Impremta Pagès