El Pujol
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí del Pujol
  Emplaçament
  Al nucli de Montseny

  Coordenades:

  41.75751
  2.39752
  449915
  4623029
  Número de fitxa
  08137 - 35
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba en estat d'abandonament. La coberta de la pallissa ja ha caigut parcialment.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 33806
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08136A007000460000RB
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Pujol és una masia del segle XIX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc escarser ceràmic de factura moderna, a l'entorn del qual hi ha diverses finestres d'arc pla arrebossat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques. El tractament exterior dels murs es manté arrebossat. Al costat de migdia s'hi adossa un cos annex de dos nivells d'alçat amb coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Al pis superior s'obre amb una galeria amb una barana de fusta tornejada. Aquesta part destinada al bestiar i l'emmagatzematge està parcialment enderrocada. Davant la casa hi ha una era semicircular enllosada.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.