El Puig o Casa Nova del Brunet Sant Salvador de Guardiola

Bages
Sector est del terme, prop del mas Brunet
Carretera de can Maçana (BP-1101) al km. 10,3 cami direcció est, uns 500 m.
401

Coordenades:

41.67134
1.78962
399244
4613994
08098-334
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1924
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 067)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A004000100000EI
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions força grans que ha conservat parcialment els volums i la tipologia originàries, tot i que substancialment alterada per reconstruccions recents. Tot el conjunt queda tancat dins d'un clos. El cos residencial es troba a l'angle nord-oest i és de planta rectangular, amb coberta a un sol vessant, tot i que antigament era a dos vessants. Consta de planta baixa més un pis. La construcció originària era de pedra, però s'hi ha aixecat les golfes amb obra de maó per aconseguir guanyar un pis. La façana principal, encarada a migdia, és arrebossada i pintada de blanc, i conserva un antic portal de fusta. A llevant la casa té adossat un antic cobert i, al costat nord, una altre de construcció molt moderna i fet de maó, però que conserva al seu interior diverses tines. En total la casa té set tines quadrades. Aïllada de la casa, al costat sudest, hi ha una antiga pallissa que s'ha habilitat com a vivenda. La meitat d'aquest cos disposa d'una planta i l'altra meitat de dues. Al sud-oest, entre la pallissa i una piscina, trobem un altre cobert.

Aquesta casa es va construir durant la verema de 1924. Era propietat del masover del mas Brunet, el qual es troba molt proper, i d'aquí ve el nom de Casa Nova del Brunet. Els actuals propietaris van adquirir la casa entorn de 1960 i li han donat el nou del Puig. Precisament molt a prop d'aquí hi ha les ruïnes del mas Puig de l'Escuder, d'origen medieval, però que no té cap vincla amb aquesta casa moderna.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 067).