El Palau
Teià

  Maresme
  Camí del Mig s/n
  Al sud-est del terme municipal de Teià, tocant i envaint el del Masnou, entre el Torrent de Malet i la Riera De Teià, a uns 600 metres per sobre de la N-II.
  Emplaçament
  Situat entre el complex comercial Eroski i la Depuradora Teià-Maresme Sud

  Coordenades:

  41.490192074807
  2.332524450031
  444282
  4593390
  Número de fitxa
  08281 - 38
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  Romà
  Segle
  III aC.
  Any
  -200 / 476
  Estat de conservació
  Dolent
  Parcialment destruït.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA.1215
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Sense referència cadastral
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  S'accedeix a la zona a través del Camí del Mig, situat entre el complex comercial Eroski i la Depuradora Teià-Maresme Sud. Agafant aquest Camí del Mig durant uns 275 m., en arribar al primer trencant, cal seguir en direcció nord uns 100 m. pel camí que forma la riera dels Bous, i ens trobarem dins l'àrea en qüestió.

  Es tracta d'un jaciment d'època romana documentat arrel de les troballes de material constructiu i ceràmica romana efectuades per C. Ferrer el 1935.

  Posteriorment, arran dels treballs d'anivellament efectuats el 1944 al camp anomenat El Palau i als camps propers de Cal Perdut de Baix i Can Martí Dòria, J.M. Cuyàs descobrí nous vestigis romans que posaren de manifest la importància del jaciment.

  Segons l'autor s'observà la presència de molts fragments de tègula, grans quantitats de pedra acumulada en desfer les parets de les construccions romanes i grans blocs de paviment d'opus testaceum. El material ceràmic recuperat incloïa ceràmiques ibèriques, campanianes i terra sigil·lada que l'autor definí “com de plata” i que probablement es podria correspondre amb terra sigil·lada lucente.

  Pel que fa als terrenys pròpiament del mas de Cal Perdut de Baix, segons informacions cedides per Josep Ramírez i Joan Gómez als arqueòlegs que efectuaren la Carta Arqueològica al 1987, van aparèixer ceràmiques romanes i restes de paviment d'opus signinum en aquests camps.

  De la mateixa manera, es té notícia que els membres de l'A.E.C.C. de Premià de Mar han anat recuperant materials de manera reiterada al llarg dels anys i van informar de la presència d'un forn durant les remocions de terres que es van efectuar a la zona per adequar-la al conreu.

  Donades les característiques de les troballes, es pot parlar de la probable existència en aquest indret, d'un establiment rural d'explotació agropecuària d'època romana tipus villae, amb origen en època republicana i que perdurà amb seguretat fins al segle V dC., tal i com demostren els materials recuperats.

  Fruit de la prospecció efectuada el 2008, amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica del Maresme, es va documentar la presència de gran quantitat de fragments de paviment opus signinum, fragments de tegulae i restes de mitges canyes, aprofitats en la construcció del mur de contenció oest de la riera dels Bous en direcció nord, a uns 100 m. a partir del Camí del Mig.

  Aquesta troballa evidencia la destrucció d'estructures efectuada al jaciment al llarg del temps, sense poder valorar fins on ha arribat el grau d'eliminació de restes i l'estat de conservació de l'establiment.

  Lloc d'habitació amb estructures conservades vil·la.

  Rep com a altre nom Cal Perdut de Baix.

  Pujant pel Torrent dels Blocs o de Fosses des del Camí del Mig es poden observar, a trossos, fragments de paviment integrats en la paret esquerra del camí. 

  Des de Ferro-Ibèric Final fins a Romà Baix Imperi ( -200 / 476 )

  CUYÀS, J. M. (1949). El Palau, important construcció del terme de Teià, dins Museu, 67-69. Mataró.

  CUYÀS, J.M. (1976). Història de Badalona. Badalona II.

  FERRER, C. (1978). Notes històriques i tradicionals de la vila de Teià. Argentona. 

  OLESTI VILA , O. (1995). El territori del Maresme en època republicana (s. III-I a.C.). Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Caixa d'Estalvis Laietana. Mataró.

  PREVOSTI, M. (1981). Cronologia i poblament a l'àrea rural d'Iluro.

  SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit.

  Carta Arqueològica del Maresme: El Masnou (2009). Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

  http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=5&consulta=MSUxK3RlacOgJTIrLTEl&codi=1215

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2015. 

  Àrea de Coneixement i Recerca. Direcció General de Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.