El Padró Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Sant Cristòfol
Situada al peu del camí de l'església de Sant Cristòfol.
655

Coordenades:

41.7376
2.45527
454702
4620786
08081-20
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
001513400DG52A0001FO
Virgínia Cepero González

El Padró és una antiga masia situada a peu del camí de l'església de Sant Cristòfol. És un edifici de planta quadrada i orientat a migdia, que s'adapta a l'orografia del terreny. Està format per planta baixa i pis, i la coberta és de teula àrab a dues vessants.
Els murs són de pedra lligada amb morter de calç, i conserven part de l'antic arrebossat. La porta d'accés i les finestres són emmarcades amb carreus de granit. Té un porxo adossat pel lateral d'accés.
En destaquen els dos contraforts i els vestigis de l'antic rellotge de sol situat a la façana principal.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081116.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.