El Padró Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Sant Cristòfol
  Situada al peu del camí de l'església de Sant Cristòfol.
  655

  Coordenades:

  41.7376
  2.45527
  454702
  4620786
  08081-20
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001513400DG52A0001FO
  Virgínia Cepero González

  El Padró és una antiga masia situada a peu del camí de l'església de Sant Cristòfol. És un edifici de planta quadrada i orientat a migdia, que s'adapta a l'orografia del terreny. Està format per planta baixa i pis, i la coberta és de teula àrab a dues vessants.
  Els murs són de pedra lligada amb morter de calç, i conserven part de l'antic arrebossat. La porta d'accés i les finestres són emmarcades amb carreus de granit. Té un porxo adossat pel lateral d'accés.
  En destaquen els dos contraforts i els vestigis de l'antic rellotge de sol situat a la façana principal.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081116.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.