El Maset del Cerdà Font-rubí

Alt Penedès
Seguint uns 950m, en direcció a Cal Pau Parellada, el camí que arrenca del Km 15 de la Ctra. BP-2126
276

Coordenades:

41.41427
1.66481
388413
4585607
08085-210
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Dolent
Edifici abandonat i en ruïnes, amb gran part dels seus cossos amb la coberta esfondrada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A05000002
Miquel Gea i Bullich

Masia formada per la casa principal i multitud d'annexes que, actualment, es troba totalment abandonada. El cos principal està format per un edifici de planta rectangular i coberta de teula àrab de dos aiguavessos amb el carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (SE). L'edifici s'articulava en dos nivells: planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal estan disposades de forma ordenada però no simètrica, dues finestres allindades a la planta primera i únicament l'accés principal a la planta baixa, construït amb una doble filera de maons disposats a la part superior en arc carpanell. La meitat de la coberta d'aquest edifici ja es troba esfondrada. Les seves característiques constructives fan pensar en un origen que bé es pot remuntar a mitjans del segle XIX.
Pel que fa als annexos, estan construïts majoritàriament amb maó lligat amb morter de calç i el seu estat de conservació és, en general, deplorable.