El Grau Vell Balenyà

Osona
Camí del Roc Gros

Coordenades:

41.82296
2.20207
433734
4630428
08017-113
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Popular
XIV
Dolent
Es troba en estat ruïnós.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08017A011000290000OT
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El Grau Vell és una masia en ruïnes situada al camí que va al Roc Gros de la Guàrdia. És una estructura de petites dimensions, de la qual se'n conserva part d'un mur perimetral fet de pedra lligada amb argamassa. L'entorn és ple de restes d'enderroc i està cobert de vegetació.

Al segle XIV el mas Grau Jussà era una possessió del monestir de Sant Llorenç del Munt, a qui pagava els seus censos. Al fogatge de l'any 1515 hi consta "lo mas Grau, i al de 1553 Andreu Grau. Al segle XVII es degué construir una nova casa més avall, ja que a la relació de cases habitades que es va fer aquest segle hi consta el "Garau". Al cadastre de 1756 hi consta la Caseta del Grau, dins la propietat del Garet de Baix. A l'amirallament de 1844 hi consta la casa Grau del Racó dins la propietat del Garet de Dalt, posseït per Antoni Garet.

IGLÉSIES, J. (1979). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau Editor.
PLADEVALL, A. (1987). Centelles: aproximació a la seva història. Vic: Eumo Editorial / Centelles: Ajuntament de Centelles.
PLADEVALL, A. (1991). Balenyà, un terme històric. Els Hostalets de Balenyà i el seu municipi. Vic: Eumo Editorial / Hostalets de Balenyà: Ajuntament dels Hostalets de Balenyà.
ROMA, F. (2013). Patrimoni existencial del Brull, Centelles, Collsuspina, Hostalets de Balenyà i Seva. Patrimoni existencial, 3. Madrid: Bubok Publishing.