Quinta Rosario Balenyà

Osona
Ctra. De Ribes, s/n

Coordenades:

41.82164
2.23669
436608
4630255
08017-112
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XX
1912
Regular
Algunes parts de l'edifici presenten humitats.
Inexistent
Fàcil
Religiós
Privada
6705001DG3360N0001AF
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La Quinta Rosario és una casa d'estil neoclàssic construïda a principi del segle XX. És un edifici aïllat de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants. La façana principal està orientada a tramuntana, on hi ha un cos porticat avançat que cobreix l'entrada. Les façanes es composen segons una marcada simetria, que junt amb les cornises i balustrades li dónen una certa monumentalitat. El cos avançat de la crugia central de la façana de ponent està rematat al pis amb un destacat frontó triangular, on hi consta "QUINTA - ROSARIO". En contraposició a aquesta, a la façana de llevant el cos avançat presenta la inscripció "AÑO 1912". Davant d'aquesta façana hi ha un edifici de notables dimensions, construït sobre les antigues cavalleries. L'acabat exterior és arrebossat i pintat. La casa està envoltada per un magnífic jardí distribuït a l'entorn de quatre passeigs arbrats, on hi destaquen la "casa de les nines " de l'any 1919, el pou i una garita al costat de la portalada d'accés a la finca. A la part segregada de la finca hi ha les restes d'un mirador, que més tard fou utilitzat com a gruta de la Mare de Déu de Lourdes.

La Quinta Rosario va construir-se l'any 1912 per encàrrec del baró d'Oller. La casa porta el nom de la dona del baró, Rosario. El mes d'agost de 1913 s'hi va disputar un torneig de tennis que va aplegar bona part dels estiuejants de la contrada. El 1919 es va construir una caseta de nines al jardí per les filles del baró. Després de la Guerra Civil, la van adquirir les Germanes Filipenses per a fer-hi un parvulari. Actualment és una casa de recés que porta el nom de Marc Castañer.