El Colls Casserres

Berguedà
Figueroles
Accés des de Gironella o des de Canudes
545

Coordenades:

42.03778
1.86646
406178
4654592
08049-135
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1765
Regular
Cal refermar estructures i sanejar-ne d'altres.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08048A00200012
Jordi Montlló Bolart

Masia fonamentada directament damunt la roca natural que s'adapta al desnivell que fa en aquest punt la codina, de manera que per la façana posterior té l'accés a la primera planta, que actualment és l'accés principal. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia.
El volum principal de la masia va patir una ampliació per la façana de migdia. Encara són visibles els carreus escairats de les cantoneres antigues, que amb l'ampliació han quedat adossades a la nova paret. L'estructura, actualment es troba en obres, i la façana de migdia té un aspecte inacabat en el que es dibuixen galeries amb arcades de rajols a imitació de les que es van produir a finals de segle XVIII i XIX. Les parets són de maçoneria simple, i una part de la reconstrucció es realitza amb rajols. Les façanes laterals conserven les obertures originàries, finestres petites amb llindes, brancals i ampits de pedra treballada. En una es pot llegir la data de mil set cents seixanta vuit. Les obertures del volum afegit a la façana de migdia, les llindes i ampits són de rajols.

A la part oriental hi ha una gran cobert magatzem de planta baixa en pedra i pis amb maó, estructura de fusta i teulada a dues aigües amb teula àrab. Aquest cobert conserva una porta de fusta del segle XVII segons una inscripció gravada. Segurament incorporada quan s'amplia el cobert.
També es conserva una boca de forn de pa a la planta baixa, que comunica amb la façana de ponent.

La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1923, amb el nom de "Casa".

AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).