El Castell Sant Julià de Cerdanyola

  Berguedà
  Les Clotes
  Al nucli urbà

  Coordenades:

  42.22247
  1.89469
  408780
  4675069
  08903-170
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Medieval
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XIX
  Bo
  Inexistent
  Restringit
  Residencial
  Privada
  8852601DG0785S0001YU
  María del Agua Cortés Elía. OPC

  Edifici situat al nucli urbà, al peu de la carretera que porta al Santuari de Falgars des de Sant Julià de Cerdanyola, i al costat de la Font del Castell. És un edifici de planta baixa i dos pisos, situat sobre una elevació del terreny. Cobert amb teulada a doble vessant, amb la façana principal orientada a migdia, davant la s'obre un pati tancat amb pallissa que forma angle amb la casa. Te un cos adossat a la façana est de la casa i un altre a la façana oest que són fruit de diverses reformes. Els murs exteriors són de paredat amb pedres de diferents mides i cantoneres escairades. La façana principal te diverses obertures de nova factura. Actualment la pallissa és l'element més destacable, ja que conserva els tancaments de fusta fets amb troncs i posts verticals. No es conserven elements visibles de l'antic castell, únicament una espitllera a la planta baixa.

  Sembla que en aquest lloc hi havia l'antic castell dels Riembau (DD.AA.: DD.AA.: Pedrals, 1998). Devia estar enderrocat el 1790, ja que en un informe oficial no consta cap fortificació al poble, però s'ha interpretat que podria ser aquest lloc ja que la casa conserva una espitllera i la ubicació és elevada. En època medieval el territori estava dividit entre els senyors de Saus i els de Riembau. Saus, que era vila i centre de la batllia, es troba fora del terme de Cerdanyola; mentre que els Riembau tenien part del feu i el castell de Cerdanyola, que depenia dels barons de Pinós i Mataplana, i es van unir amb els Saus per casament amb Sibil·la (Serra i Vilaró, 1930: 455 del vol. I). El 1325 Pere Bernat de Riembau va prestar sagrament i homenatge a l'Abat del monestir de Sant Llorenç prop Bagà per la batllia i feu de Cerdanyola. El 1373 Pere de Riembau posseïa el senyoriu i el castell de Cerdanyola, feu de l'abat del monestir, al que succeí Bernat Galceran de Riembau, senyor de Sau que vivia a Cerdanyola. Més tard, a mitjans del segle XV, els Riembau es van establir a La Pobla de Lillet, on eren batlles dependents dels barons de Pinós durant segles, possiblement en aquesta època el castell quedés abandonat i per aquest motiu no es coneix informació posterior. Segons el Catàleg de masies l'edifici actual va ser rehabilitat el 1864.

  DD.AA. (1998) Sant Julià de Cerdanyola. Municipi de sempre. Municipi recuperat. Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.
  Serra Vilaró, J. (1930) Baronies de Pinós i Mataplana. Vol. I. Reedició de 1989 del Centre d'Estudis Baganesos. Bagà.