El Casal
Castell de l'Areny

  Berguedà
  Al sud-est del municipi.
  Emplaçament
  A la ctra de Castell agafar camí de Camprubí, seguir 700 m.
  825

  Coordenades:

  42.15946
  1.95396
  413586
  4668011
  Número de fitxa
  08057 - 48
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  En procés d'enrunament.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08056A004000880000WG
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Masia que es troba en procés d'enrunament, tot i que actualment encara conserva gran part de la seva volumetria. La casa està formada per una estructura de planta rectangular, construïda amb murs de paredat força regular, format per carreus desbastats junt amb altres pedres irregulars, i a les cantoneres carreus allargats força ben acabats. Com a mínim, la casa devia ser de planta baixa i primera. L'estructura està bastida adossada al terreny per la part de ponent, on hi ha una feixa a una cota superior. A la façana principal orientada cap a llevant podem veure l'espai de l'obertura de la porta d'accés a l'interior, avui només visible parts dels brancal formats per carreus similars al conjunt dels murs. Pel que fa a altres obertures només podem veure dues finestres, a la façana nord i a nivell de planta baixa, es tracta d'obertures de configuració senzilla, formades pel mateix material constitutiu dels murs i una post de fusta a la zona de la llinda. Al mur de tramuntana hi ha adossat un cos semicircular que devia correspondre al forn de pa, el qual està bastit en la feixa del darrera que és a una cota més elevada. A la façana ponent hi ha les restes d'una altra estructura, en aquest cas pel tipus de restes conservades i per informacions orals hi havia un annex destinat al bestiar i magatzem o paller.

  Per arribar-hi cal prendre el trencall que trobem després de passar Cal Tena en direcció nord. Seguir per aquesta carretera (el camí de Camprubí) uns 700 m, abans d'arribar a Can Pla trobarem un trencall que ens portarà a la casa. Es a través d'una pista forestal.
  La casa està situada en una zona oberta i força planera, quedant emplaçada entre el camí de Camprubí a la seva esquena, i pel davant s'estén la vall de la riera de Camprubí, la qual discorre al fons de la dita vall.

  Les informacions documentals conegudes que es refereixin a la masia el Casal són escasses, apareixen documentada ja a la primera meitat del segle XVIII. Algunes de les referències són mencions identificades en la documentació del fons de la parròquia de Sant Vicenç de Castell de l'Areny, bàsicament dades referides al compliment pasqual. Altres notícies d'aquest període les trobem en la documentació cadastral conservada a l'arxiu municipal. En concret en un document del repartiment cadastral del 1716 trobem la referència a la barraca dita "lo Casal" pròpia de Joan Camprubí, i que semblaria correspondre a aquest mas. Referència que consta expressada de manera similar en posteriors registres cadastrals del segle XVIII. Al llarg del segle XIX tenim notícies i anotacions on consta referenciada la dita masia. Per exemple en un llevador del 1858 conservat a l'arxiu municipal. A finals del segle XIX, en una relació de cases i habitants de Castell de l'Areny datada a 14 de gener de 1898, la masia el Casal registrada amb el número 64 , consta que hi vivien 7 persones, un matrimoni amb cinc fills.