Miralles
Castell de l'Areny

  Berguedà
  A la zona sud-oest del municipi.
  Emplaçament
  Accés per la pista forestal que puja a la Clusa des de Vilada.
  995

  Coordenades:

  42.16179
  1.93518
  412037
  4668289
  Número de fitxa
  08057 - 47
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001805900DG16G0001SM
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Masia situada al vessant de ponent de la riera de Castell, quedant situada per sota de Comellas i al per sobre del conjunt de cases que conformen el raval o veïnat anomenat de Vilella. La masia està conformada per la casa junt amb diversos annexes i coberts disposats als laterals de la casa, definint una composició allargada de les diferents construccions tot adaptant-se a la topografia del terreny, fet que determina que el conjunt estigui orientat a llevant.
  La casa té una planta rectangular amb algunes estructures que s'adossen als seus costats nord i sud. Consta de planta baixa, primer, segona i sota-coberta, té teulada a dos vessants amb el carener orientat est-oest. Les façanes presenten un arrebossat que cobreix en gran part els murs, tot i així és poden veure les cantoneres que són fetes amb carreus escairats i polits. La porta d'accés està situada a la façana sud, és de brancals de carreus i llinda de fusta. El revestiment de les façanes no permet veure els elements que configuren totes les obertures, però si que es veu alguna que és emmarcada amb maó massís i alguna altra de petitona amb carreus a tot el contorn.
  D'entre les construccions annexes, hi ha diversos coberts, un annex destinat a corts que encara conserva el cóm de posar el menjar als porcs, i al costat nord, el pou d'aigua. Al davant del conjunt un mur allargat actua de contenció del terreny i permet disposar d'un espai planer al davant de la casa i els coberts.

  Accés per la pista forestal que puja a la Clusa des de Vilada, el creuament de Miralles és abans d'arribar a Comellas.

  En les anotacions del compliment pasqual de la parròquia de Sant Vicenç de Castell de l'Areny consta esmentada la masia Miralles a partir de finals del segle XIX. Del mateix període consta una de les poques notícies documentals de les que tenim informació del mas, és en un registre de cases de Castell de l'Areny i els seus habitants que data del 14 de gener de 1898, en aquest Cal Miralles hi figura registrada amb el número 25 hi consta que hi vivien quatre persones, el matrimoni, Ignacio Coll Serra i Josefa Espelt Marginet, i dos infants.
  Miralles i Ca l'Espanya formen part de la mateixa finca, ambdues apareixen esmentades en la documentació consultada en les mateixes cronologies.