Comagran de Dalt
Castell de l'Areny

  Berguedà
  A l'extrem de llevant del terme municipal.
  Emplaçament
  Accés per la pista forestal que passat el pont de Cal Tena segueix cap a Sant Jaume de Frontanyà.
  1443

  Coordenades:

  42.16638
  1.97348
  415207
  4668759
  Número de fitxa
  08057 - 49
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  Molt enrunada.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08056A003000180000WL
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Les restes de la masia es troben situades a la vall del torrent de la Cercosa, en el vessant orientat a llevant, a poca distància per sobre de les runes de la masia Comagran de Baix. La zona on es localitzen les restes és un terreny amb desnivell pronunciat, el qual actualment és ocupat per massa forestal que ha anat conquerint les antigues feixes de conreu. Les runes de la masia defineixen una estructura de planta rectangular que sembla correspondre a la casa, amb un petit cos adossat a l'angle sud-oest i al seu costat les restes d'una altra petita estructura. En conjunt els murs són fets amb carreus desbastats i algunes pedres irregulars en els murs de la casa, amb peces més grans a les cantoneres, i a les estructures menors, amb paredat comú de material més irregular. Actualment les restes visibles tenen poca alçada conservada, tot i que gran part de les estructures estan molt cobertes per l'enderroc de les mateixes així com la vegetació que hi ha crescut.

  Per accedir hi ha diverses rutes. Des de la carretera que puja a Castell de l'Areny passat el pont de la Ribera a la dreta surt una pista que porta cap a la masia els Torrents, passat la qual encara cal continuar fins abans del mal pas, està situada a poca distància just abans d'aquest pas.
  A poca distància al sud-est trobem les runes de la casa Comagran de Baix, situades a peu del camí que portava cap a Sant Jaume de Frontanyà passant per la Cercosa, situada a uns centenars de metres més al nord-est seguint la mateixa vessant.

  Les referències documentals conegudes que facin esment a la masia Comagran de Dalt són molt escasses, en concret es tracta d'algunes mencions en documentació del segle XVIII. Bàsicament són informacions localitzades en la documentació eclesiàstica del fons de la parròquia de Sant Vicenç de Castell de l'Areny (ADS), com les dades referides al compliment pasqual.
  També trobem algunes cites, entre la documentació de l'arxiu municipal, com és l'anotació de la casa Comagran de Dalt (junt amb la majoria de cases del municipi), en un llevador del 1858 (AMCA, unitat 170).
  Del 14 de gener de 1898 data una relació de cases de Castell de l'Areny i els seus respectius habitants, on apareix registrada la masia Comagran de Dalt amb el número 72, moment en que consta que hi vivien tres persones, un matrimoni i el seu fill.