Edifici carrer Sant Jaume nº38 Calaf

Anoia
Carrer Sant Jaume 38. 08280 Calaf.
Es troba al número 38 del carrer Sant Jaume, a l'inici del Centre Històric
680

Coordenades:

41.73318
1.51232
376279
4621222
08031-1
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XX
1947
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
6413118CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici de grans proporcions que s'adapta a la trama urbana del carrer de Sant Jaume. Ostenta un clar estil neoclàssic remarcable en totes les proporcions de les balconades i finestres de l'edifici, la seva ornamentació a base de frontons i cornises. Consta de planta baixa i tres plantes de pis. La façana està coberta amb encoixinats de falsa pedra o artificial.
La planta baixa estava destinada a usos comercials, cal destacar-hi dos accessos i una finestra al lateral. Presenten un tancament metàl·lic de senzilla decoració. Aquestes obertures estan flanquejades per pilars acanalats sense decoració.
A la primera planta de pis, al centre hi destaca un balcó de pedra amb balustrada circular que dóna accés a l'interior. A cada lateral hi trobem unes finestres amb ampit pronunciat i brancals que coronen en un frontó triangular. Aquests frontons, estan connectats amb una imposta que divideix a la vegada la 1a i la 2a planta de pis.
En aquesta 2a planta de pis, hi destaquen tres finestres simètriques amb ampit pronunciat i brancals i buits arquitravats emmarcat amb motllura, interrompuda enmig de la llinda per tres carreus encoixinats, escalonats en volum i de perfil trapezoïdal, a manera de dovelles d'un arc.
A la darrera planta de pis, cal destacar-hi quatre finestres simètriques de mig punt, amb una llarga imposta a tall d'ampit.
Finalment, i coronant l'edifici, s'observen vuit cartel·les decorades amb motius geomètrics, que suporten la cornisa sortint.

Fou construït l'any 1947. Feia dos anys que la Caixa de Pensions hi havia sol·licitat construir un nou edifici, i se li van concedir els permisos pertinents a canvi d'habilitar-hi una biblioteca. Arran d'això, el dia 5 de juliol de l'any 1947 el ple de l' Ajuntament de Calaf aprova la instància del director d'aquesta entitat d'estalvi per obrir les oficines, la biblioteca pública gratuïta i dos pisos per arrendar a l'edifici de nova construcció del carrer de Sant Jaume.

TORNER, J.; MAS, J. (1999). Calaf : Història en imatges. 1939-1975. Manresa : Angle : Centre d'Estudis del Bages, p. 34.