Edifici al carrer de Sant Llogari, 34-36 Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 34-36.
726 m

Coordenades:

41.75081
2.11693
426581
4622486
08064-84
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1887
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6627620DG2262N0001PI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a la línia de carrer.
La façana és de composició simètrica, amb obertures regulars. En destaquen les tres plaques museístiques, amb l'any de construcció de l'edifici "1887".
El parament és de maçoneria, arrebossat.

La manufactura de la llana i el negoci del gel van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà. El carrer de Sant Llogari és l'eix vertebral del nucli històric.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).