Edifici al carrer de Barcelona, 13 Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 13.
724 m

Coordenades:

41.75187
2.12151
426963
4622600
08064-121
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1679
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6929225DG2262N0001WI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos.
La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a l'oest.
Les obertures són rectangulars, amb llinda i brancals de pedra treballada. El portal presenta inscrit l'any de construcció: "1679".
La façana és de pedra lligada amb morter de calç, arrebossada.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).