Edifici al carrer de Barcelona, 11 Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 11.
724 m

Coordenades:

41.75191
2.12143
426957
4622605
08064-120
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Regular
L'arrebossat de la façana es troba en mal estat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6929224DG2262N0001HI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa, planta pis i sotacoberta.
La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a l'oest.
Les obertures són rectangulars, de pedra treballada, a excepció de les de la planta baixa, que presenten llinda de fusta.
La façana és de pedra lligada amb morter de calç, arrebossada.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).