Can Guàrdia Castellterçol

Moianès
C. de Bellver, 1-3.
723 m

Coordenades:

41.75142
2.12077
426901
4622551
08064-122
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 32932.
Fàcil
Residencial
Privada
6927412DG2262N0001WI
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa, dues plantes pis i golfes. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a tres vessants, amb el carener paral·lel a la façana.
L'entrada de la casa es troba a la línia de carrer, però dona a un petit jardí que limita amb la plaça Pompeu Fabra.
Les obertures són majoritàriament rectangulars, de pedra treballada, i de disposició simètrica.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, d'obra vista.
El jardí es troba per sobre del nivell del carrer, degut al pendent del terreny. S'hi accedeix, des de la plaça, mitjançant unes escales de pedra treballada. Presenta una glorieta de pedra i ferro, situada en una de les cantonades. La casa connecta amb el jardí mitjançant una lògia oberta de vidre.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

La casa és propietat de la família Guàrdia des de l'any 1635.

DANTÍ i RIU, J. (2008) Món rural i món urbà. Els Guàrdia de Castellterçol, paraires i arrendataris del glaç” Pedralbes: Revista d'historia moderna, nº 28, 2, 2008 (VI Congrés d'Història Moderna de Catalunya. La Catalunya diversa), p. 887-904.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).