Edifici absidal de Cal Llop Font-rubí

Alt Penedès
Barri de la Massana, 10
A l'edifici conegut com Cal Llop
347

Coordenades:

41.41829
1.63823
386199
4586088
08085-457
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Regular
L'edifici original es conserva de forma molt parcial. Desconeixem si a l'interior de l'habitatge modern és visible algun parament més de la hipotètica capella.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02800012
Miquel Gea i Bullich

Restes d'un edifici que comptava amb un absis en un dels seus extrems. Les restes d'aquest edifici es troben actualment integrades en una construcció que hem situat de finals del segle XIX o principis del segle XX (Cal Llop). L'absis, de petites dimensions, presenta un parament que res té a veure amb el de l'edifici que l'integra, amb pedres de petites dimensions lligades amb morter de calç i està orientat al NE. Actualment aquest espai absidat sembla que s'utilitza com a cobert de l'habitatge on s'integra. La façana de migdia d'un cos adossat a llevant de l'habitatge principal mostra també algunes pedres que en sobresurten, fet que sembla demostrar el reaprofitament d'alguna altra estructura anterior, molt possiblement relacionada amb l'absis esmentat.
Com a possible interpretació, pensem que l'absis i les diverses restes que es poden apreciar en algunes façanes de l'habitatge posterior poden petànyer a una petita capella que, molt probablement, estaria relacionada amb el mas conegut com "La Torre", amb un origen que, com a mínim, s'ha de situar en el segle XVII.