Edifici a la plaça de Jaume Carrera, 1 Castellterçol

Moianès
Pl. de Jaume Carrera, 1.
723 m

Coordenades:

41.75215
2.12085
426909
4622632
08064-301
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6828604DG2262N0001QI
Virgínia Cepero González

Edifici cantoner de planta rectangular, que consta de planta baixa, dues plantes pis i golfes. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana, que es troba alineada a la plaça.
Les obertures de la planta baixa i la planta pis són de pedra carejada. El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i pintat, deixant vistos els elements de ressalt.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).