Dues cases aparellades de Pere Àlvarez i Gonzalbo
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Torras i Bages, 17 i 19

  Coordenades:

  41.38088
  2.04718
  420329
  4581478
  Número de fitxa
  08211-149
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Modernisme
  Segle
  XX
  Any
  1920
  Gabriel Borrell i Cardona
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL (19/10/1988)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  19204 (veure observacions)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  nº 17: 0417809DF2801E i nª 19: 0417808DF2801E
  Autor de la fitxa
  CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

  Es tracta de dos habitatges molt petits entre mitgeres, de planta rectangular amb el costat curt donant al carrer i amb planta baixa i pis. Els dos habitatges que Pere Àlvarez i Gonzalbo va encarregar a l'arquitecte Gabriel Borrell comparteixen el mateix aspecte exterior, caracteritzat per la contundència del seu ordre i l'austeritat quant la decoració, i, a diferència de les cases Villa Conxita i Villa Adela (fitxa 99), són totalment asimètriques.. A la planta baixa trobem la porta d'accés, rectangular, i una finestra. Com la resta d'obertures de les cases, aquestes estan emmarcades per impostes en forma d'arc rebaixat. Al pis superior tornem a trobar dues obertures, una porta amb balcó molt petit curvilini amb barana de ferro forjat i una finestra. És en aquests dos elements on es concentra la decoració a base de ceràmica vidriada, a partir de rajoles petites blanques i blau cobalt alternades. En el cas de la finestra la ceràmica es troba en una petita jardinera que hi ha al seu ampit. En el balcó la trobem revestint el frontal de la plataforma. La part superior de l'edifici presenta un ràfec amb cornisa i espiralls sobre les obertures. Un altre element decoratiu són les motllures que horitzontalment recorren la façana a l'alçada de la llum dels arcs que dibuixen les impostes de les obertures i que només es deté en aquestes.

  Formen part de la ruta modernista de Sant Feliu.
  Cal aclarir que l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat dóna un sol número d'inventari (19204) a un conjunt de cases contigües, però dispars: la que fa cantonada entre els carrers Vidal i Ribas i Torras i Bages (fitxa 63), la de Torras i Bages núm. 15 (fitxa 159) i les de Torras i Bages núm. 17-19. Ens ha semblat més correcte, en aquesta base de dades, tractar-les per separat, ja que responen a esquemes arquitectònics diferents. En tot cas el conjunt està declarat BCIL. Lògicament a totes les fitxes apareix el mateix número al camp del núm. d'inventari.

  L'industrial Pere Àlvarez es va establir a Sant Feliu des de principis del segle XX, establint-hi la primera indústria química de la ciutat. Tenia diverses propietats, entre les quals aquestes dues cases.

  - VIDAL I JANSÀ, Mercè. Arquitectura i urbanisme a Sant Feliu de Llobregat. 1826-1936. De Pere Serra i Bosch a Nicolau M. Rubió i Tudurí. Sant Feliu de Llobregat: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 2005. 202 p.