Domus de Santa Coloma Castellcir

Moianès
Veïnat de Santa Coloma Sasserra
extrem nord-est del terme
857

Coordenades:

41.79346
2.16667
430763
4627180
08055-11
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XII-XIV
Regular
Sense una excavació arqueològica no és possible determinar-ne l'estat de conservació
Legal
Llei 9/1993 del patrimoni cultural català
Sí, CC.AA. 19694
Fàcil
Sense ús
Privada
08054A002000550000JX
Xavier Bermúdez (iPAT Serveis Culturals)

Jaciment arqueològic situat en un petit turó al sud-oest del veïnat de Santa Coloma Sasserra, on es conserven els vestigis del casal dels Santa Coloma entre els segles XII i XIV, abans que es traslladessin a l'actual Mas el Giol.
Diversos reconeixements del jaciment han permès localitzar-hi restes de murs i un element escultòric. Malgrat que no s'hi ha realitzat mai intervencions arqueològiques que hagin permès delimitar i conèixer el jaciment, es té constància que al segle XVI l'edifici fou desmuntat (si més no parcialment) per construir el Mas el Giol.

No s'hi han fet excavacions. L'estiu de 2008 es va realitzar la troballa per atzar d'un fragment escultòric al camí que va al mas Giol, al costat de les restes de la domus. Probablement el fragment havia estat emprat com a material del mur que fa de marge al camí.

Es tenen referències documentals de l'edifici. L'any 1183, Guillem de Santa Coloma es posa a ell mateix i les seves pertinences (entre les quals la domus) sota la protecció del rei Alfons el Cast. A mitjan segle XIV, Francesc de Santa Coloma fou el darrer membre de la nissaga en viure a la domus, que deixà sota la custòdia de masovers. L'any 1547, Pere Juyol (Giol) de Centelles fou el darrer masover de la domus. Ell o el seu fill construïren el Mas Giol i s'hi traslladaren. L'any 1605, Antoni Giol comprà definitivament la propietat del lloc al darrer usuari del llinatge, Peregrí de Santa Coloma.

PLADEVALL FONT, A. "Els casals del Congost i de Santa Coloma: Notícies històriques dels llinatges i dels seus patrimonis". Ausa. Vol. 6 (1970), 64-65, p.p. 186-193.
PLADEVALL FONT, A. "Un altre "castell" a Castellcir: la domus o casa forta de Santa Coloma". Full Informatiu de Castellcir.
PLADEVALL FONT, A. Castellterçol. Història de la vila i el seu terme. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol; Vic: Eumo, 1991. (Entorn; 20).