Dolmen del Camp del Janet
Callús

  Bages
  Emplaçament
  S'accedeix des d'un camí a 200 metres al sud del Castell de Callús. En direcció nord-est.

  Coordenades:

  41.78121
  1.7839
  398940
  4626199
  Número de fitxa
  08038-88
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Edats dels Metalls
  Segle
  -XV a -XXX
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba caigut i entre la vegetació
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Obert
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08037A007000040000LE
  Autor de la fitxa
  Joan Casas Blasi

  Sepulcre megalític format per una cisa oberta amb tres lloses laterals, mentre que la coberta es troba desplaçada del seu punt original. El túmul es pràcticament imperceptible tot i que es pot apreciar un conjunt de blocs de pedra de reduïdes dimensions que formen una estructura circular.

  Aquest domen no es troba documentat a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de l'Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Si bé consultats alguns experts si que respon a les característiques d'una d'un sepulcre megalític, només una intervenció arqueològica podria determinar-ho amb total seguretat.

  El megalitisme comença a documentar-se durant els períodes neolítics. Aquest grup de sepulcres de cista simples. L'aparició d'un megalitsime autòcton a les terres d'interior s'originà a partir de l'evolució del Solsonià (CURA, M. 1987). A partir del Neolític Recent es pot observar una evolució d'aquesta tipologia de megalits, apareixen els sepulcres de corredor. Com a novetat a les terres d'interior és l'aparició de "falses galeries obertes" o "sepulcres de corredor amples". Fet que suposa un canvi important en el ritual funerari tan en l'aspecte constructiu com en el ritual. A partir del Neolític Final es documenten un conjunt de nous canvis. Apareixen els vasos campanifores procedents de circuits europeus. Durant l'Edat de Bronze novament, es produeixen nous canvis en les sepultures megalítiques. Així doncs a les comarques centrals es pot observar com les primeres cistes neolítiques són coetànies als sepulcres de corredor (3500-2700 aC) de l'Alt Empordà, a partir del Neolític Recent les cistes individuals evolucionen cap a enterraments col·lectius alhora que es constaten l'aparició de sepulcres de corredor (2700-2200a.C) entre el 2200 i el 2000 és un moment de transició de les darreres cistes neolítiques cap a les estructures túmulars. A partir del 2000 fins el 1500 es troba una major diversitat d'estructures que connecta amb els comerços de metall. (CURA, M. 1987. pp. 83) Darrerament Albert Fàbrega (FABREGA, A. 2000). Ha documentat la presència de nous megalits al Bages, entre els quals es pot mencionar aquest que documentem aquí.

  -CURA, Miquel. "Origen i Evolució del Megalitisme a les comarques centrals i occidentals de Catalunya: I Del Neolític Mitjà a l'Edat del Bronze". Cota Zero núm. 3.. Vic. 1987.
  -CASTANY, Josep. "Noves aportacions al megalitisme de l'interior de Catalunya". Cota Zero núm. 3.. Vic. 1987.
  -FABREGA, Albert. "Nous megalits al Bages" Dovella. 2000.