Comes de Vall Callús

  Bages
  Camí de Bogadella.
  En un turó a l'est del camí de Bogadella. A uns 300 a llevant del mas.

  Coordenades:

  41.80615
  1.77335
  398103
  4628981
  08038-87
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  XIII-XIV
  Dolent
  Es troba completament enrunat i envoltada de vegetació. Caldria actuar-hi per recuperarla
  Inexistent
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08037A007000240000LF
  Joan Casas Blasi

  Edificació enrunada formada per un conjunt de diverses parets construïdes en carreus de petites dimensions i disposats en filades regulars, units amb morter de calç. Algunes parets conserven una alçada superior a 1,20 m. Es troba en una zona boscosa amb abundant vegetació que degrada les diverses estructures i impedeix una visió de conjunt. Es poden observar gran quantitat de carreus acumulats en diversos punts fruit del procés d'enderroc i destrucció de l'edifici.

  Molts dels masos que es troben en l'actualitat en el terme de Callús es troben documentats en un moment històric similar, a l'inici de la Baixa Edat Mitjana. Tan mateix aquest desaparèixer ja antigament ha conservat millor part de les estructures d'aquest primer moment d'ocupació, mentre que d'altres han sofert nombroses modificacions i reparacions fins a transformar completament l'estructura originaria. Per aquest motiu és un punt interessant a nivell arqueològic.

  La primera referència documental data del 1282, quan Cardonet Ermengol redimeix a Elisenda filla de Francesc Comés seu homenatge. El 1292 es torna a documentar el mas Comes i a partir d'aquí es succeeixen les referències documentals.