Comes de Vall Callús

Bages
Camí de Bogadella.
En un turó a l'est del camí de Bogadella. A uns 300 a llevant del mas.

Coordenades:

41.80615
1.77335
398103
4628981
08038-87
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XIII-XIV
Dolent
Es troba completament enrunat i envoltada de vegetació. Caldria actuar-hi per recuperarla
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08037A007000240000LF
Joan Casas Blasi

Edificació enrunada formada per un conjunt de diverses parets construïdes en carreus de petites dimensions i disposats en filades regulars, units amb morter de calç. Algunes parets conserven una alçada superior a 1,20 m. Es troba en una zona boscosa amb abundant vegetació que degrada les diverses estructures i impedeix una visió de conjunt. Es poden observar gran quantitat de carreus acumulats en diversos punts fruit del procés d'enderroc i destrucció de l'edifici.

Molts dels masos que es troben en l'actualitat en el terme de Callús es troben documentats en un moment històric similar, a l'inici de la Baixa Edat Mitjana. Tan mateix aquest desaparèixer ja antigament ha conservat millor part de les estructures d'aquest primer moment d'ocupació, mentre que d'altres han sofert nombroses modificacions i reparacions fins a transformar completament l'estructura originaria. Per aquest motiu és un punt interessant a nivell arqueològic.

La primera referència documental data del 1282, quan Cardonet Ermengol redimeix a Elisenda filla de Francesc Comés seu homenatge. El 1292 es torna a documentar el mas Comes i a partir d'aquí es succeeixen les referències documentals.