Dolmen de cal Bisbe Montmajor

Berguedà
Montmajor
A 200 m. més amunt de Cal Bisbe, al camí vell de Solsona a Berga.

Coordenades:

42.01129
1.71741
393797
4651825
08132-31
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Neolític
Dolent
Desaparegut
Inexistent
Carta Arqueològica de Catalunya
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 003A09003
Cortés Elía, Mª del Agua

Lloc d'enterrament d'inhumació col·lectiu tipus dolmen. Es tracta d'una possible cista que va ser localitzada per Mossèn Serra Vilaró vers els anys 20. La notícia de la seva existència va sortir publicada l'any 1927. La cita textual diu així: "...a 200 metres més amunt de cal Bisbe, al camí vell de Solsona a Berga, 20 metres a l'esquerra, hi ha, al peu d'un marge, ruïnes d'un sepulcre d'aquesta mena (cista) del qual només en romanen dues lloses. No l'hem excavat...". Actualment no es pot localitzar, possiblement per trobar-se en un marge i per conservar-se ja deficient en el moment de la seva descoberta, fets que han provocat la seva desaparició.

A Catalunya, entre el neolític final i ben entrada l'edat del bronze, es va iniciar un sistema d'enterrament diferent als seus precedessors consistent en la realització d'un monument funerari, espectacular per la seva morfologia i per les seves dimensions: el sepulcre megalític. Mn. Joan Serra i Vilaró (Cardona 1879 - Tarragona 1967) va dedicar-se activament entre els anys 1916 i 1925 a la recerca de jaciments arqueològics a la zona del Berguedà i Solsonès, essent encarregat del Museu Diocesà de Solsona, fet pel que les col·leccions d'aquest es van incrementar considerablement. La seva tasca va contribuïr a un important grau de coneixement de la prehistòria a les comarques centrals. Aquest enterrament correspondria a la tipologia de "dolmen simple amb cambra rectangular", sepulcre de tipus col·lectiu construit amb grans llosses i sobre un túmul.

SERRA I VILARÓ, J. (1927). Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi. Musaeum Archaeologicum Diocesanum. Pag. 79, Solsona.