Dolina de l'Esquerda de les Alzines - Can Pau de la Figuera Vallirana

  Baix Llobregat
  Pla de Sots d'Ossos
  Entre els termes de Vallirana i Begues, a la dreta del camí del Pla d'Ardenya al Pla del Cirerer
  524m

  Coordenades:

  41.35302
  1.9095
  408778
  4578520
  08295-782
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Paleolític
  Regular
  Una part del jaciment ha exhaurit els nivells arqueològics.
  Inexistent
  CCAA 14284
  Fàcil
  Científic
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00600016
  Adriana Geladó Prat

  Es tracta d'una gran dolina circular disposada en forma d'embut, amb un desnivell d'uns 5 metres entre les seves vores i el centre de la mateixa. Presenta una gran obertura d'accés el·líptica, d'uns 5 metres de llargada per 3 metres d'amplada. L'any 2004 es van recuperar els materials presents a les terres que els espeleòlegs van extreure per poder obrir l'obertura, majoritàriament indústria lítica. Durant la campanya del 2005 es va documentar un nivell arqueològic in situ (sector I), amb indústria lítica i carbons, restes de fauna i la presència d'una llar de foc (sector III), indicant la possibilitat d'un patró d'assentament a l'aire lliure. Durant les campanyes dels anys 2007 i 2009 es varen exhaurir els nivells arqueològics dels sectors I i III. Quant al material lític hi ha un clar predomini del quars blanc i del quars de vetes vermelles, procedent dels conglomerats del Bundenstein, de les pissarres del Silurià i de la llera del riu Llobregat. Pel que fa a la cronologia, les restes lítiques es situarien en un moment posterior als 18 ka. La cronologia del jaciment podria determinar-se en funció d'aquesta indústria lítica, que presenta unes característiques tècniques força homogènies amb un clar predomini de trets que es poden adscriure al Mode 3 o mosterià. A grans trets, el jaciment es pot adscriure al Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat (120000-50000).

  Les imatges han estat extretes de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya. Can Pau de la Figuera és el nom amb que es coneix la finca on està situat el jaciment, la qual pertany al terme de Begues. Aquest nom consta a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya i a les memòries d'intervenció desenvolupades al jaciment.

  El jaciment va ser identificat per primer cop per Joan Daura i Montserrat Sanz, mitjançant la documentació d'indústria lítica i algunes restes òssies en uns sediments dipositats a la superfície de la Dolina. El primer estudi del jaciment es va dur a terme l'any 2004. Posteriorment se'n va fer un altre l'any 2006, dins del projecte d'entrada i sortida a Begues de la Línia Aèria de Transport d'Energia Elèctrica a 220 Kv, Castellet-Viladecans, de la Red Elèctrica d'Espanya. Des d'aquest mateix any i fins el 2009, la cavitat fou objecte de diverses intervencions a càrrec del Grup de Recerca del Quaternari (GRQ), dins del projecte d'investigació "La prehistòria al sud-oest del riu Llobregat, de la costa al massís del Garraf-Ordal" l'any 2006.

  CCAA (2010). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. Http://invarque.cultura.gencat.cat/ (Consulta: 19-06-2017). Http://www.espeleoindex.com/# (Consulta: 19-06-2017). SANZ, Montserrat; BLASCO, Anna; DAURA, Joan (2005). Memòria de les prospeccions arqueològiques: Garraf-Ordal (Baix Llobregat, Garraf). [Barcelona: Inèdit], p. 30-31. SANZ, Montserrat; BLASCO, Anna; DAURA, Joan (2007). Memòria de les intervencions arqueològiques desenvolupades a la Dolina de l'Esquerda de les Alzines (Finca de can Pau de la Figuera, Begues-Vallirana, Baix Llobregat). [Barcelona: Inèdit].