Dolina de les Alzines (can Pau de la Figuera) - Dolina II Vallirana

  Baix Llobregat
  Pla de Sots d'Ossos
  Entre els termes de Vallirana i Begues, a la dreta del camí del Pla d'Ardenya al Pla del Cirerer
  524m

  Coordenades:

  41.35497
  1.91185
  408977
  4578734
  08295-781
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Paleolític
  Dolent
  Tapat pel final de l'excavació.
  Inexistent
  CCAA 14283
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00600010
  Adriana Geladó Prat

  Cavitat situada al centre d'una gran dolina de forma circular disposada en embut. La dolina presenta un domini de les argiles en la seva zona central, amb alguns blocs i graves de calcària força arrodonits per l'acció de l'aigua. Per sota apareixen argiles compactades amb absència total de blocs i graves, excepte en un dels talls. Tot i que no es pot assegurar podria indicar un antic sòl. Les restes documentades en les diferents campanyes arqueològiques posen de manifest que el jaciment conté un dipòsit amb abundants restes de fauna, en bastant mal estat degut a l'acció de l'aigua, així com indústria lítica. De forma preliminar, les restes de fauna corresponen al Plistocè i una de les espècies sembla ser del Plistocè Inferior (rinoceront etrusc). A la zona del Pou de la Revolució es varen documentar restes de fauna de l'Holocè. L'any 2010 es van donar per finalitzades les tasques arqueològiques degut a l'esgotament del nivell arqueològic i es va cobrir el jaciment.

  Cronològicament, el jaciment s'adscriu a les èpoques del Plistocè i l'Holocè, dins del període Quaternari. Can Pau de la Figuera és el nom amb que es coneix la finca on està situat el jaciment, la qual pertany al terme de Begues. Aquest nom consta a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya i a les memòries de les prospeccions arqueològiques desenvolupades a la zona del Garraf.

  El primer estudi del jaciment es va dur a terme l'any 2006 dins del projecte d'entrada i sortida a Begues de la Línia Aèria de Transport d'Energia Elèctrica a 220 Kv, Castellet-Viladecans, de la Red Elèctrica d'Espanya. Tot i que el jaciment no quedava directament afectat per l'obra es va realitzar una prospecció superficial que no va donar resultats positius. Posteriorment, i fins l'any 2010, la cavitat fou objecte de diverses intervencions fins a esgotar els nivells arqueològics. Des de l'any 2007 i fins al final, aquestes intervencions anaren a càrrec del Grup de Recerca del Quaternari (GRQ), dins del projecte d'investigació "La prehistòria al sud-oest del riu Llobregat, de la costa al massís del Garraf-Ordal".

  CCAA (2011). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. Http://invarque.cultura.gencat.cat/ (Consulta: 19-06-2017). SANZ, Montserrat; BLASCO, Anna; DAURA, Joan (2005). Memòria de les prospeccions arqueològiques: Garraf-Ordal (Baix Llobregat, Garraf). [Barcelona: Inèdit], p. 30-31.