Creu del Padró Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes (08506 Calldetenes)
Des de la BV-5220, a l'entrada de Calldetenes, cal agafar el trencall a la dreta que du al barri nou

Coordenades:

41.92762
2.28964
441103
4641984
08037-106
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Dolent
Actualment, per la tipologia de la pedra - sorrenca- aquest element es troba molt degradat i erosionat, essent urgent una consolidació de la pedra.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Calldetenes. Pl. Onze de setembre s/n (08605 Calldetenes)
Raquel Valdenebro Manrique

Element arquitectònic aïllat format per un pedró vertical en pedra sorrenca grisosa, que es troba actualment molt erosionada. Es troba format per una base quadrangular de pedra, sobre la qual s'assenten la resta d'elements, de 10 cm d'alçada x 83 cm d'amplada. Sobre aquesta base recau un dau de pedra també quadrangular de 48 cm d'amplada x 42 cm d'alçada. Sobre aquest cub reposa un pilar rectangular de 78 cm d'alçada x 24 cm d'amplada. Aquest pilar es remata amb una estructura similar a un àbac de 40 cm d'amplada x 19 d'alçada, sobre la qual s'ha enclavat una petita creu metàl·lica de quatre braços. No s'aprecia cap element decoratiu en el conjunt de l'element.

Al llibre. "Calldetenes. Imatges en el temps (Primera part: 1911-1960)", l'imatge nº 130 apareix una fotografia de tres nois posant davant del Padró l'any 1950. Cal destacar que en aquesta fotografia no s'observa la presència de la Creu de Ferro que corona el cim del Padró.

Aquest pedró es troba ubicat sobre un petit turonet, a l'entrada del nucli urbà de Calldetenes, en uns terrenys que antigament formaren part de les propietats del mas Verdaguer. Tradicionalment, el dia de la Pentecosta, s'anava en processó des de l'església de Sant Martí o des de l'església del Roser de Calldetenes i es feia la benedicció dels camps, pregant per obtenir una bona collita. Aquesta manifestació festiva tingué lloc fins a la dècada del 1950, en què es va perdre definitivament. El creixement urbanístic del nucli de Calldetenes va determinar que aquesta zona fos urbanitzada, i actualment ha quedat com a element ornamental en un espai enjardinat, al cim del turó que es coneix com el Barri Nou.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.