Creu de la Miranda Muntanyola

Osona
Múnter
Al peu del Serrat del Vilar, camí de cal Ros de Múnter a la Muntada, 08505 Muntanyola.

Coordenades:

41.88877
2.20999
434459
4637728
08129-92
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
XVI-XIX
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Religiós i/o funerari
BCIN, segons decret 14 març de 1963 núm. 571/63.
Fàcil
Ornamental
Privada
Sr. Joan Gallés. Mas la Miranda s/n. 08500. Vic.
Anna M. Gómez Bach

Creu situada prop el Serrat del Vilar, visible des de bona part del municipi per la seva altitud i dimensions. La creu està situada sobre un suport rectangular de pedra d'una alçada d'uns 50 cm., formada per un mur de pedra de petites dimensions, ben desbastades i disposades en filades regulars. Aquesta base està reforçada amb carreus de pedra local lligats amb morter de calç. L'estructura pròpia de la creu, de pedra plana, és de factura senzilla i presenta una secció rectangular ben estilitzada i de traç minimalista formada per diverses peces falcades. La creu està orientada sudoest-nordest i és ben visible a tota la contrada.

És habitual la col·locació de creus o elements senyalitzants al costat dels camins o en punts rellevants del municipi i de certa altitud. Es desconeix si existia una altra creu anterior. Aquesta creu es troba ubicada en el camí que porta des de la Miranda (Vic) a cal Ros de Múnter o el Vilar, i posteriorment cap a Muntanyola o a Múnter, seguint l'antic camí vell de Muntanyola.