Cova de can Maurí
Berga

  Berguedà
  Muntanya de la Figuerassa
  Emplaçament
  Al nord del terme municipal de Berga, a les estribacions del sud de la Figuerassa.

  Coordenades:

  42.11861
  1.83271
  403507
  4663605
  Número de fitxa
  08022 - 14
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Neolític
  Edats dels Metalls
  Estat de conservació
  Dolent
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. nº 6406
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Berga, plaça de Sant Pere, 1
  Autoria de la fitxa
  Albert Rumbo Soler i Isaac Soca Torres.

  La cova és una cavitat de planta triangular i de forma cònica, de 28 metres d'amplada, 7'5 metres d'alçada a l'entrada i uns 39 metres de llarg. La seva forma es deu a una falla de la roca, erosionada posteriorment per les aigües. La gran humitat, la situació d'esquena al sol i la mala sortida de fums la fan poc apta per habitar-hi. Les excavacions efectuades demostren la impossibilitat d'establir-hi una estratigrafia clara, ja que la cova ha estat molt malmesa per buscadors furtius i els materials han quedat totalment barrejats. A més la sedimentació és molt feble i no depassa els 0'50 metres. La funció de la cova fou bàsicament sepulcral, encara que no pot excloure's alguna ocupació esporàdica, per aquest motiu es fa difícil distingir si els objectes i ceràmiques localitzats formen part d'aixovars o procedeixen de l'habitació directa de la cova.

  Els materials extrets es troben actualment al Museu Municipal de Berga i al Museu Diocesà de Solsona. Els treballs i memòries d'excavació deixen palès que caldria revisar novament aquest jaciment.

  La cova va ser excavada en dues campanyes diferents. La primera s'efectuà el 1921 per part de Joan Serra Vilaró; la segona va tenir lloc el 1962 a càrrec del Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu Municipal de Berga.

  BUCHACA, Modest; CARRERAS, Josep; TRESSERRES, Florenci: Cova de can Mauri. Berga. Excavació efectuada pel Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu de Berga, Berga, 1964, pàssim.
  CASTANY, Josep: "La cova de can Mauri. Berga"
  SÁNCHEZ, Eduard: "Un jaciment que cal revisar: can Mauri. Berga", a El Berguedà: de la prehistòria a l'antiguitat, Berga, 1990, pàgs. 94-95, 147-151 i 219-221.
  XANDRI i SOLÉ, Joanna: "El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (3)", L'Erol, 19, primavera 1987, pàgs. 47-48.