Jaciment de la Font del Ros
Berga

  Berguedà
  Nucli urbà
  Emplaçament
  Dins de la zona urbana de la mateixa ciutat de Berga, al sector sudest.

  Coordenades:

  42.09694
  1.84521
  404508
  4661185
  Número de fitxa
  08022 - 13
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Paleolític
  Estat de conservació
  Dolent
  No es conserva.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. nº 6402
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Berga, plaça de Sant Pere, 1
  Autoria de la fitxa
  Albert Rumbo Soler i Isaac Soca Torres.

  Els sondejos efectuats en successives excavacions d'urgència van permetre identificar un conjunt d'indústries de sílex i quars d'origen local, així com restes òssies de "cerbus elaphus" i "equus sp.". No s'hi ha identificat l'existència de cap fogar, però si restes de carbons, cendres i òssos cremats que n'indiquen la seva existència. Es fa evident, però, una extensa ocupació humana dels darrers caçadors-recol·lectors de Catalunya. La comunitat de la Font del Ros vivia de la caça, la pesca i la recol·lecció, però no es coneix res sobre la seva organització social, l'hàbitat i les formes de vida. Tot fa pensar que es tracta d'un establiment a l'aire lliure de caràcter estacional, d'estiu o de tardor, per controlar el moviment de ramats naturals que cercaven cursos d'aigua, com el mateix Llobregat. L'extensió del jaciment és important, per la qual cosa la comunitat devia ser formada per un bon nombre d'individus.

  Després de les excavacions d'urgència, s'han edificat diversos blocs de pisos damunt del jaciment. La major part d'estudis i memòries sobre l'estació resten encara inèdites al Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Universitat Autònoma de Barcelona.

  El jaciment fou descobert l'estiu de 1988 per Josep Carreras, del Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu Municipal de Berga. L'excavació fou efectuada per una vintena d'arqueòlegs i estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de Rafael Mora. Hi participà també la catedràtica dels EUA Paula Villa. L'excavació, tot i ser considerada d'urgència, es perllongà fins a 1991.

  ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA FONT DEL ROS: "Els primers pobladors del Berguedà visqueren a la Font del Ros", El Vilatà, 84, novembre 1990, pàg. 21.
  MORA, Rafael: "La comunitat epipaleolítica de la Font del Ros. Berga", El Berguedà de la prehistòria a l'antiguitat, Berga, 1990, pàgs. 26-27.
  PARDINILLA, Jordi: "Descobertes restes de fa 10.000 anys. Jaciment arqueològic de la Font del Ros", El Vilatà, 73, novembre 1989, pàgs. 14-15.
  TERRADAS i BATLLE, Xavier: Las estrategias de gestión de los recursos líticos del Prepirineo catalan en el IX milenio BP: el assentamiento prehistórico dela Font del Ros (Berga, Barcelona), Bellaterra, 1995, pàssim.