CONTRAPÈS DE PREMSA VINÍCOLA DE SERRAPINYANA Avià

Berguedà
Casanova de Serrapinyana. Costa del Pou. 08610 AVIÀ
A la font que hi ha sobre la casa de Serrapinyana.

Coordenades:

42.07536
1.8047
401124
4658835
08011-165
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
X-XII
Bo
Inexistent
Restringit
Estructural
Privada
Ref. cad.: 001A00024
María del Agua Cortés Elía

Aquest contrapès de premsa traslladable va ser aprofitada com a element per fer la paret d'un safareig que es troba a uns 200 m de la Casanova de Serrapinyana costa amunt. Es troba en bon estat de conservació i semi-soterrada. Té l'encaix allargat i eixamplat al centre seguint les característiques d'aquests contrapesos. Les mides aproximades són: 65x60x30 cm i un pes aproximat de 400 kg.

Al costat del safareig que es troba a 200 m de la casa, i que era regat per la font de Serrapinyana, hi ha una roca que forma una petita balma elevada amb la boca ovalada i que té un regatell excavat a la roca per la part superior per tal de desviar l'aigua i que no entrés a la balma. Medeix aproximadament 1'80 m d'alçada i 1'50 m de fons, de manera que hi cap una persona.

Veure la fitxa 137.

COROMINAS, R. (1995). Estudi de diferents peces de pedra de probable època medieval i utilitat desconeguda. L'Erol nº 48, pàgs. 10-14.
COROMINAS, R. I COROMINAS, J. (1998). Premses de biga bastides en codines i en pedres traslladables. L'Erol nº 57. RIU, M. (1989), L'arqueologia medieval a Catalunya. Col·lecció coneguem Catalunya. Els llibres de La Frontera.