CONTRAPÈS DE PREMSA VINÍCOLA DE SERRAPINYANA Avià

Berguedà
Casanova de Serrapinyana. Costa del Pou. 08610 AVIÀ
A la casa Casanova de Serrapinyana, al costat de la bassa.

Coordenades:

42.07344
1.80524
401166
4658621
08011-137
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
X-XII
Regular
L'encaix és deteriorat.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 001A00024
María del Agua Cortés Elía

Als entorns immediats de la masia Casanova de Serrapinyana s'han localitzat tres contrapesos de premsa de biga realitzats en blocs de pedra, a les que em refereixo en fitxes independents. La que tractem en aquesta fitxa es troba al costat de la bassa de la casa, utilitzada con part del mur i amorterada en aquest verticalment. És un bloc de pedra, de tamany petit si el comparem amb altres que coneixem de la zona, de 60x65x30 cm, amb un pes aproximat de 400 kg, i amb un forat allargassat al centre bastant deteriorat.

El conreu de la vinya al comtat de Berga és documentat des dels primers segles medievals. Les premses de biga traslladables s'utilitzaven durant l'edat mitjana a peu dels conreus en els camps de vinyes dels entorns, fet que facilitava la feina de premsat. Aquest era un contrapès utilitzat per aquestes premses traslladables.

COROMINAS, R. (1995). Estudi de diferents peces de pedra de probable època medieval i utilitat desconeguda. L'Erol nº 48, pàgs. 10-14.
COROMINAS, R. I COROMINAS, J. (1998). Premses de biga bastides en codines i en pedres traslladables. L'Erol nº 57.
RIU, M. (1989), L'arqueologia medieval a Catalunya. Col·lecció coneguem Catalunya. Els llibres de La Frontera.