CONTRAPÈS DE PREMSA VINÍCOLA DE SERRAPINYANA Avià

Berguedà
Casanova de Serrapinyana. Costa del Pou. 08610 AVIÀ
Al bosc que hi ha sobre la casa Casanova de Serrapinyana

Coordenades:

42.07553
1.80526
401171
4658853
08011-166
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
X-XII
Bo
Es troba en mal estat, ja que està molt desgastada.
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Miquel Caus Testagorda, c/ Roser, 1. 08600 BERGA
María del Agua Cortés Elía

Aquesta base de premsa de biga es troba al bosc, a prop de la font. És feta en un bloc de pedra d'aglomerat i es troba semi-soterrada al terreny de manera que tan sols es veu una part de la cara superior. En aquesta cara visible hi ha l'encaix de forma ovalada amb el centre més ample.

Veure la fitxa 137.

COROMINAS, R. (1995). Estudi de diferents peces de pedra de probable època medieval i utilitat desconeguda. L'Erol nº 48, pàgs. 10-14.
COROMINAS, R. I COROMINAS, J. (1998). Premses de biga bastides en codines i en pedres traslladables. L'Erol nº 57.
RIU, M. (1989), L'arqueologia medieval a Catalunya. Col·lecció coneguem Catalunya. Els llibres de La Frontera.