Conjunt Bañó
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Francesc Macià, 24-36
  284

  Coordenades:

  41.66877
  2.26013
  438409
  4613266
  Número de fitxa
  08005-323
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1933-35
  Manuel Joaquim Raspall Mallol i Emili Sala Pibernat, arquitectes
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic (nº 43)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Varis propietaris
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Grup de cases homogeni, de planta rectangular i aixecat respecte del terreny ,que consten de planta baixa. Les cobertes són de teula àrab a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. La coberta és holandesa amb remat a la part superior dels capcers amb un petit vessant.
  Es tracta d'una promoció creada en dues fases, la primera sota la direcció de l'arquitecte Manel Joaquim Raspall i Mallol, corresponent a les cases dels números 32 a 36 del carrer Francesc Macià, i la segona fase, sota la direcció de l'arquitecte Emili Sala i Pibernat, corresponent a les cases dels números 24 al 30 del mateix carrer.
  L'entrada està protegida per un atri cobert a tres vessants i recolzat sobre dues columnes amb capitell toscà. A cada costat de la porta hi ha una finestra d'arc rebaixat. Les façanes estan recobertes amb estuc de calç amb una imposta ceràmica que marca el sostre de la planta baixa per sobre de la qual hi ha una faixa esgrafiada amb motius florals. La tanca del jardí és de reixa de ferro forjat assentada sobre un parament de paret massissa amb dues pilastres coronades per capitells que sustenten una bola, emmarcant la porta d'accés.
  La casa corresponent al número 34 interior centre és una edificació aïllada, de planta rectangular, formada per planta baixa i dues plantes pis, estructurada com a masia del tipus basilical amb coberta de teula àrab a dues vessants trencades amb ràfec emmotllurat ceràmic.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.