Congesta del Sot de la Teula I o Poua de la Casa Partida Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Santa Fe
La congesta està situada en el turonet del darrera de la Casa Partida.
1137

Coordenades:

41.77648
2.46775
455766
4625096
08081-66
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XIX
Regular
reomplerta de sediments
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Santa Fe del Montseny
Virgínia Cepero González

La congesta del Sot de la Teula, situada en el turonet del darrera de la Casa Partida, a 1.135 m d'altitud i orientada al nord-oest.
És de planta ovoïdal i s'adapta al desnivell del terreny. A la banda nord, es troba reforçada per un talús, fet amb la terra compactada procedent de l'excavació del seu interior. Les seves mides són 13 m de diàmetre i uns 2 m de fondària.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081186.
Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 233.
A l'inventari de López Cortijo (vegeu bibliografia) és el número 75.

- DANTÍ, J.; CANTARELL, C.; CORNELLAS, P. (2007) Pous de glaç al Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
- LÓPEZ CORTIJO, J. (1992) "Els pous de neu i de glaç del Montseny: Inventari per a una preservació". Monografies del Montseny, 7. Viladrau: Amics del Montseny.
- MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.