Comagiberta Balenyà

Osona
Camí de Comagiberta
S'hi accedeix des de la ctra. De Banyeres, seguint pel camí de la casa

Coordenades:

41.8138
2.21274
434611
4629403
08017-151
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Presenta cert estat de deteriorament per trobar-se deshabitada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08017A013000550000OR
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Comagiberta és una masia del segle XIX. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures, totes d'arc pla arrebossat excepte el portal, que és d'arc escarser arrebossat amb brancals ceràmics. El tractament exterior dels murs és arrebossat. El ràfec està acabat amb cabirons. A les façanes laterals s'hi adossen coberts.