Can Vallbona Balenyà

Osona
C. Nou, 3

Coordenades:

41.81586
2.23534
436490
4629614
08017-152
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6698109DG3269N0001AQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Vallbona és una casa del segle XVIII. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla de pedra carejada, que presenta la inscripció "ONOFRA VALLBONA 1772" i una creu intercalada. Al pis hi ha dues finestres d'arc pla de pedra carejada, una d'elles amb la llinda inscrita amb l'any "1773". La resta d'obertures són d'arc pla arrebossat. Al costat del portal s'ha obert una porta de garatge. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica.