Col·legi els Convents Martorell

Baix Llobregat
Avinguda Vicenç Ros, s/n

Coordenades:

41.47301
1.93181
410808
4591818
08114-189
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1935
Josep Lluis Sert
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici format per dos cossos de planta rectangular formant un angle recte deixant espai per un pati interior i coberts amb terrats. Les façanes del pati són fetes amb vidrieres. Les façanes laterals també tenen vidrieres mentre que la que està orientada cap a Martorell té finestres rectangulars de mida petita. L'edifici està situat sobre una plataforma suportada per un gran mur de contenció en un lloc prominent sobre el municipi de Martorell.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 78 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Al 1935 Josep Lluís Sert (1902-1983) va projectar dos edificis escolars per a Martorell. El col·legi de Montserrat, al barri de Can Carreres, i el col·legi dels Convents, que pren el nom de l'antic convent dels Caputxins, una part del qual va ser incorporada al nou edifici. La construcció d'ambdós edificis va ser paralitzada durant la guerra civil de 1936-1939 i l'arquitecte Sert no va poder continuar la seva obra, tot i que el col·legi dels Convents es va finalitzar respectant el projectat per Sert. Duran el franquisme l'escola es va anomenar Generalísimo Franco. La construcció de l'AP-7 a finals de la dècada de 1960 va comportar la modificació dels espais oberts del col·legi, així com l'enderrocament de la casa del conserge.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.