Col·legi de Sant Josep Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Rambla de Sant Francesc, 14

Coordenades:

41.34496
1.69778
391053
4577870
08305-47
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
1827
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4976
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 13305CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Edifici de planta rectangular que consta de planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana. El vestíbul central té el sostre de volta de canó rebaixat i obertures d'arcs carpanells i de mig punt. Hi ha una escala principal en el lateral de dos trams d'accés a la primera planta in una escala secundària lateral d'accés a totes les plantes. Hi ha un cos posterior afegit, adossat a la mitgera.
Façana principal amb una composició simètrica sobre nou eixos verticals amb un petit tram diferenciat en un extrem. Portalada d'entrada de mig punt i balcó superior amb balustrada i pilastres ornamentals que sobresurt de l'alineació de la façana. Les finestres de la planta baixa són balcons amb ampitador. Les obertures del primer pis estan formades per balcons amb ampitadors de barana de balustrades. Les plantes superiors les finestres estan adintellades.
La façana està decorada amb esgrafiats de motius diversos: a cada costat de la portalada d'accés s'hi poden veure dues imatges religioses. A la planta baixa i entre obertures hi ha motius vegetals emmarcats amb una orla. Finalment, a les plantes superiors hi ha gerros damunt pedestals.

Es construeix a l'any 1827 com a dependències de l'hospital dels frares franciscans. Les monges de la Caritat, dedicades a l'ensenyament, s'hi instal·len a l'any 1852. Des de llavors s'ha mantingut aquesta funcionalitat.
La seva obra s'atribueix a un arquitecte italià.

BENACH i TORRENTS, Manuel (1977). "Els vilafranquins del segle XX", dins Notes per a la història local. Edició de l'autor.
COY i COTONAT, Agustí (1909). Vilafranca del Penedès, su historia y monumentos. Impremta de Francisco J. Altés i Alobart. Barcelona.
MAS i PERERA, Pere (1932). Vilafranca del Penedès. Editorial Barcino.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.