Col·lecció del Museu Balenyano Balenyà

Osona
C. Alfons Amic, 4

Coordenades:

41.8133
2.23444
436413
4629331
08017-48
Patrimoni moble
Col·lecció
Modern
Contemporani
XVI-XX
Regular
La falta de manteniment fa que algunes peces es trobin deteriorades.
Inexistent
Restringit
Sense ús
Pública
Ajuntament de Balenyà. Carrer de Pista, 2 08550. Balenyà
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La col·lecció del Museu Balenyano està situada a les antigues dependències de l'equipament. Consta de diversos objectes etnològics que van ser cedits pels veïns de la localitat. Entre les peces destacades, trobem el portal del segle XVI de Can Sayós, eines, vaixella, objectes de la llar, etc. També hi ha algunes postals i fotografies cedides pel fotògraf del poble.

El Museu Balenyano va fundar-se l'any 1986 per iniciativa de diversos veïns de la localitat que volien tenir un equipament cultural propi. Per a gestionar-lo, va fundar-se el Patronat Municipal Balenyano, que comptava amb uns estatuts propis i amb l'assessorament de l'àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Els veïns van cedir diversos objectes antics, que van inventariar-se seguint els criteris de catalogació museogràfica actuals. Cada any es destinava una partida del pressupost a l'adquisició d'alguna peça. Després d'uns anys d'activitat, el museu va tancar portes l'any 1993, tot i que la col·lecció es conserva al mateix indret, amb algunes peces col·locades en vitrines.