Cal Teixidor
Balenyà

  Osona
  L'Ajuda

  Coordenades:

  41.82125
  2.22153
  435349
  4630223
  Número de fitxa
  08017-47
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Es troba en procés de restauració.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPEC 901851/IPEM
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  002105900DG33B0001SR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  Cal Teixidor és una masia d'origen medieval que va reconstruir-se entre els segles XVIII i XIX. Actualment es troba en procés de restauració, consistent en la substitució dels murs de tàpia per pedra, una nova coberta i la habilitació interior com a habitatge modern. De l'edifici primitiu no en queden vestigis.

  És un edifici de planta rectangular que s'estructura en dos crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada, una de les quals té la data "1707" gravada (un dels eixos ha estat afegit recentment). La façana lateral i posterior han estat reconstruïdes i s'hi han fet noves obertures. El tractament dels murs és la pedra vista, revestida amb morter a la façana lateral. Un mur perimetral envolta la casa per la part posterior.

  Al segle XIV ja trobem esmentat un tal Bernat Teixidor de la sagrera de Sant Fruitós Va ser saquejada i cremada tant en la Guerra de Successió com en la Guerra del Francès. Durant uns anys va funcionar com a hostal. A Cal Teixidor s'hi va reunir l'ajuntament del terme des de principi del segle XIX fins a l'any 1888, en què va traslladar-se definitivament als Hostalets de Balenyà.

  Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. CPCPTC. Generalitat de Catalunya.
  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (1995-1999). MEMGA - CPCPTC.
  PLADEVALL, A. (1991). Balenyà, un terme històric. Els Hostalets de Balenyà i el seu municipi. Vic: Eumo Editorial / Hostalets de Balenyà: Ajuntament dels Hostalets de Balenyà.