Col·lecció de fòssils de Vallcebre del Museu de les Mines de Cercs Vallcebre

Berguedà
Plaça Sant Romà, s/n Colònia de Sant Corneli, Cercs.
1125

Coordenades:

42.20325
1.81749
402379
4673020
08293-130
Patrimoni moble
Col·lecció
Mesozoic
Bo
Legal i física
Decret 78/2002, de 5 de març.
Restringit
Científic
Pública
Museu de les Mines de Cercs
Anna Junyent Traserra

El MMCercs, pel fet de ser el museu més pròxim als jaciments de Vallcebre, és el que s'encarrega de custodiar part dels fòssils i restes que s'hi ha localitzat. Exactament el MMCercs guarda: 3 dents (TE-01: dent cònica amb una corona de secció basal circular i extrem apical agut, acabat en punxa. Dent restaurada amb reïnes; TE-02: dent robusta i cònica amb una corona de secció basal circular, lleugerament el·líptica, i extrem apical agut i rom, arrodonida. Presenta dues carenes longitudinals molt marcades. L'extrem labial es troba molt erosionat; i TE-06: correspon a una dent robusta, cònica i amb una secció basal circular. Es conserva només la part basal de la corona) i un os fòssil (TE-07: fòssil que correspon a un fragment ossi pla i allargat, de secció elíptica. Té una longitud de 6 cm i una amplada de 4 cm) provinents de l'aflorament del Torrent de l'Esdavella.

Dipòsit provisional al Museu de les Mines de Cercs.

En les prospeccions que s'han realitzat al terme municipal de Vallcebre des de finals dels anys 90, s'hi ha localitzat diferents restes fòssils. A l'aflorament del Torrent de l'Esdavella s'hi van trobar dents i un os, fòssils que es conserven al MMC a l'espera que s'obri el futur centre d'interpretació de Fumanya.