Coll de Poses Sant Quirze Safaja

Moianès
Coll de Poses. Sud de Sant Quirze Safaja
Entre km 27 i 26 de la C-59 direcció St. Feliu de Codines
698

Coordenades:

41.71619
2.15413
429636
4618612
08239-195
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08239A001000140000TX
Núria Cabañas

El mas del Coll de Poses es troba situat al peu de l'antic Coll de Poses, pas natural i divisió entre els municipis de Sant Quirze i Sant Feliu de Codines. Es tracta d'una edificació de planta rectangular amb la coberta a quatre aigües amb un petit cos de planta quadrada sortint de la part central amb la coberta a dues aigües. Consta de planta baixa, primer pis i golfes i l'interior està compartimentat amb diferents apartaments. El frontis, orientat a migjorn, s'hi obren tres portes d'arc pla i dues finestres, una a cada extrem. A nivell del primer pis hi ha cinc finestres, les tres centrals amb sortida a un balcó corregut amb barana de pedra sustentat per quatre pilars d'obra. A nivell de golfes hi ha vuit obertures agrupades en parelles de dos. El parament és arrebossat i pintat de blanc a excepció d'un sòcol de 60 cm d'alçada pintat de gris i una línia decorativa de tonalitat vermellosa a l'alçada de les golfes. Al costat de ponent es conserva l'antiga masoveria de planta rectangular amb la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. Consta de planta baixa i pis amb dos cossos annexos, un a cada lateral, amb la coberta a una vessant.