Coll de les Casetes Lluçà

Osona
Sector nord del terme municipal
A 3400 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 11'100

Coordenades:

42.08746
2.05749
422050
4659917
08109-60
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A011000050000BR
Jordi Compte i Marta Homs

El Coll de les Casetes està situada en un coll elevat a l'oest de la riera Lluçanès i uns metres al nord-oest de les masies de can Vinyes i Vilaïner.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i dos volums adossats de planta baixa i primer pis, un a l'est i l'altre davant la façana principal. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Davant la façana principal hi ha un pati tancat o lliça delimitat amb murs de maçoneria de pedra i amb dos portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta, un orientat al sud i l'altre a l'est.
La façana principal, orientada al sud, es troba dominada pel volum adossat en aquesta part, que queda obert en tota la seva part dreta formant un porxo a la planta baixa sustentat amb un pilar de pedra treballada i una eixida al primer pis sustentada amb un pilar d'obra vista. A l'interior del porxo, a nivell de planta baixa del volum principal, hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i llinda de fusta, una finestra petita emmarcada amb maó i dues finestres petites emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis, a la paret posterior de l'eixida, hi ha tres obertures emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals dóna accés a l'eixida. Per sobre el volum adossat, en el nivell de golfes del volum principal, hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada. A la dreta hi ha el volum adossat a l'est, en aquesta façana amb un portal d'arc rebaixat de maó a plec de llibre a la planta baixa i una finestra al primer pis, on el parament és d'obra vista.
La façana est mostra tres parts diferenciades: el volum adossat a l'est, una part del volum principal i el volum adossat al sud. En el volum adossat a l'est hi ha dues finestres petites emmarcades amb maó i tapiades a la planta baixa i una obertura emmarcada amb llinda d'arc rebaixat de maó a plec de llibre al primer pis. En la part que s'observa del volum principal hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer pis. En el volum adossat al sud hi ha un dels portals que dóna accés a la lliça a la planta baixa i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer pis.
La façana nord conté dues finestres emmarcades amb maó a cada nivell, les del primer pis i les de les golfes emmarcades també amb llinda de fusta. A l'esquerra hi ha el volum adossat a l'est, sense obertures en aquesta part, i a la dreta una estructura adossada.
La façana oest conté adossada a la part esquerra una estructura. A la resta s'observen dues finestres emmarcades amb pedra treballada i una emmarcada amb pedra bisellada a nivell de primer pis, i dues finestres emmarcades amb pedra treballada a les golfes. A la dreta s'observa el volum adossat al sud, sense obertures en aquesta part.

El Coll de les Casetes es troba documentada en el cadastre de les cases de Lluçà de l'any 1716.

Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.